विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज तात्काळ महाडिबीटी प्रणालीवर भरावे – विनोद मोहतुरे

154 Views

         गोंदिया, दि.17 :  सामाजिक न्याय विभागामार्फत सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असून संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी महाविद्यालयात प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज २५ मार्च २०२३ पर्यंत तपासून पात्र अर्ज सहायक आयुक्त, समाज कल्याण गोंदिया कार्यालयाचे आयडीवर सादर करावे, असे आवाहन सहायक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांनी केले आहे.

        सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रत्येक वर्षी अनुसूचित जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क तसेच राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देण्यात येतो. शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ करीता विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी महाडिबीटी प्रणाली २२ सप्टेंबर २०२२ पासून कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे, तरी मागील वर्षाचे तुलनेत अनुसूचित जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे आतापर्यंत ८९ टक्के अर्ज भरण्याची नोंद झालेली आहे. तसेच समाज कल्याण कार्यालयाचे आयडीवर महाविद्यालयाकडून अर्ज सादर करण्याकरीता महाडिबीटी प्रणालीवर छाननी २९ नोव्हेंबर २०२२ पासून कार्यांवीत करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीमध्ये १६ मार्च २०२३ अखेर महाविद्यालयाचे आयडीवर शिष्यवृत्ती योजनेचे ३१९६, फ्रिशिप २०९, राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती १५० असे एकूण ३५५५ अर्ज प्रलंबित आहेत.

        मार्च महिना संपण्यास अत्यंत कमी कालावधी शिल्लक असुन मार्च अखेर या कार्यालयाकडे अर्ज सादर
केल्यास तपासणी करणे शक्य होणार नाही, तसेच दिनांक २७ मार्च २०२३ पर्यंत जिल्हा कार्यालयाद्वारे पडताळणी करून मंजुर झालेल्या अर्जांचेच या आर्थिक वर्षाच्या प्राप्त तरतुदीमधुन देयक तयार करून कोषागारात सादर केले जाईल अशा सुचना आयुक्तालयामधून प्राप्त झालेल्या आहेत.

       तरी जिल्हयातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांनी लवकरात लवकर शिष्यवृत्तीचा ऑनलाईन अर्ज भरावा. महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरण्याकरीता समान संधी केंद्रामार्फत मार्गदर्शन करावे व नियमित पाठपुरावा करावा. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची राहील. करिता संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी महाविद्यालयात प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज दिनांक २५ मार्च २०२३ पर्यंत तपासून पात्र अर्ज सहायक आयुक्त, समाज कल्याण गोंदिया कार्यालयाचे आयडीवर सादर करावे, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विनोद मोहतुरे यांनी केले आहे.

Related posts